In de Mutsaardwijk ging beeldend kunstenaar Christian Israel aan de slag met het gedicht 'Brussel, De Mutsaard' van Miriam Van hee.

Met een ‘poëtische besmetting' van een vijftigtal straatnaamborden liet Israel de poëzie van Van hee infiltreren in het straatbeeld. De straatnaamborden werden vervangen door iets grotere exemplaren, waarop Van hees gedicht te lezen is in het Frans en het Nederlands. De twee taalversies zijn met elkaar vervlochten, zonder elkaar echt te raken, als een metafoor voor Brussel.

Vóór de realisatie van het definitieve werk maakte Israël Van hee's gedicht in de Mutsaardwijk zichtbaar via een aantal tijdelijke interventies.

Israel verbond het broze van de poëzie met het vergankelijke van voedsel. Dat leidde tot een reeks gedichten afgedrukt op chocoladetabletten, eetbaar papier en placemats voor de restaurants van de Mutsaardwijk. Israel gaf de inwoners van de wijk ook de kans om de poëzie rechtstreeks te ervaren in een vertrouwde omgeving. Via kleurrijke linten was het gedicht van Van hee op onverwachte plekken aanwezig. Naast de bedrukte linten waren er ook stroken blanco gelaten, zodat leerlingen uit de naburige scholen er eigen gedichten op konden neerschrijven en die aan de bomen hangen.

werking

Laeken 4 © Maurine Toussaint

In de herfst van 2005 lieten dichteres Miriam Van hee en beeldend kunstenaar Christian Israel zich door de Mutsaard leiden. Het resultaat van dit bezoek is Van hee's ingetogen gedicht 'Brussel - De Mutsaard'. Christian Israël speelde met de tweetaligheid van de wijk en vervlocht de originele versie en de Franse vertaling van het gedicht met elkaar op chocoladetabletten, eetbaar papier, linten en placemats. Met dit materiaal keerde Israel terug naar de wijk: de bomen en straatlantaarns werden met linten behangen, restaurantbezoekers lazen poëzie op placemats en leerlingen uit naburige scholen gingen aan de slag met de eetbare gedichten en blanco linten. Tot slot integreerde Israel het gedicht op nieuwe straatnaamborden voor vier straten. Bij de inhuldiging in de lente van 2008 toonden leerlingen poëzietegels in een aantal etalages aan de Wandstraat.

de kunstenaar

A9Qf2C2Rnmmwbqlfssha Mini 1A5

Christian Israel en zijn werk bevinden zich op het kruispunt van de oude en de nieuwe wereld. De kunstenaar verbleef achtereenvolgens in Santiago de Chile, München, Barcelona en Brussel, waar hij momenteel woont en werkt. Zowel Latijns-Amerika als Europa beïnvloedden hem sterk, en zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een passie voor architecturale vormen en ruimtes, geschiedenis en taal. Werk van Israel was te zien in solo- en groepstentoonstellingen over heel de wereld. Israel ontwierp al eerder werk voor de Brusselse publieke ruimte; in het kader van Brussel 2000 maakte hij Dalles, te zien op het Fontainasplein.

Capture D’Écran 2019 04 04 À 11 34 13