over vers brusselBrussel is pure poëzie. Het is een stad vol contrasten, paradoxen en emoties, een stad waarin gespeeld wordt met de woorden van iedereen, van overal en altijd. De stad is voortdurend in beweging, ze is een laboratorium dat vraagt om creatie.

Het beschrijf nam in 2004 het initiatief om in te spelen op de taalrijkdom van Brussel en poëzie een prominente en permanente plaats te geven in de stad, in een variatie op het fenomeen van de stadsdichters in andere steden.

Twaalf dichters uit evenveel taalgebieden, van Lissabon tot Moskou en van Stockholm tot Kinshasa, brachten om beurten een bonte en veelstemmige ode aan de poëzie van de grootstad.

Een week lang dompelden de dichters zich onder in het dagelijkse leven van een stukje Brussel, in het gezelschap van een Belgisch beeldend kunstenaar. Ze bezochten de pleinen, parken en straten, de huizen en cafés, en luisterden naar de bewoners en hun verhalen. Op basis van hun indrukken schreven de dichters nieuwe poëzie, in een taal die de moedertaal is van heel wat Brusselaars.

De afgelopen jaren zorgden de beeldend kunstenaars voor tijdelijke interventies in de Brusselse openbare ruimte, waarbij ze hun beeldende interpretatie toevoegden aan het werk van de dichters. Geregeld namen ook buurtbewonders deel aan workshops rond woord en beeld.

Elke kunstenaar creëert bovendien een permanent kunstwerk, een symbiose van de visie van dichter en kunstenaar op de wijk die ze samen hebben bezocht. Ondertussen werden tien werken ingehuldigd. Het einddoel is een poëtisch parcours van twaalf kunstwerken in de stad. Een andere manier om de stad "te lezen".

Vers Brussel, Poëzie in de stad wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij.

NIEUW

Inhuldiging van Dora García's gevelsculptuur Jij bent de meervoudige taal, het tiende kunstwerk van Vers Brussel: dinsdag 6 mei 2014 om 13:30 in het Centrum voor hedendaagse kunst WIELS, Vorst. Lees meer...