PASSING BY

peter weidenbaum

De samenwerking tussen dichteres Agniezka Kuciak en kunstenaar Peter Weidenbaum rond Montgomery resulteerde in een monumentale redderstoel op het Montgomeryplein. Ook maakten ze een huis-aan-huiskrantje met interviews, schilderijen en poëzie, en stippelden ze een wandelroute uit door de buurt.

Aan de voet van de inox redderstoel van Peter Weidenbaum kan je een gedicht van Agniezka Kuciak lezen. Weidenbaum vertrok vanuit de gejaagdheid die Montgomery typeert. In het betonnen vlak onder de stoel kun je een gedicht van Kuciak lezen. Zo nodigt Weidenbaum de toevallige voorbijganger uit om de stad in gedachten vanuit een vogelperspectief te aanschouwen, om stil te staan bij een omgeving die steeds in beweging is.

werking

Montgomery 1 © Maurine Toussaint

In het najaar van 2005 bezochten de Poolse dichteres Agnieszka Kuciak en de Belgische beeldend kunstenaar Peter Weidenbaum samen deze wijk. Weidenbaum publiceerde Kuciaks gedicht 'Montgomery' in een huis-aan-huisblad. Hij maakte talrijke op de buurt geïnspireerde schilderijen en stelde die tentoon achter winkelramen. Ook de studenten van de École de Recherche Graphique hadden hun aandeel in het verspreiden van poëzie in de wijk. Sinds juni 2008 troont op het Montgomeryplein een meer dan levensgrote redderstoel. Met deze sculptuur van Peter Weidenbaum, die de titel 'Passing By' kreeg, wordt de voorbijganger uitgenodigd om stil te staan bij de omgeving en het gedicht te lezen.

de kunstenaar

Weiden

Peter Weidenbaum (Antwerpen, 1968) brengt zijn werk in confrontatie met de individualisering, het isolement en het gebrek aan communicatie. In een maatschappijgericht creatieproces wil hij stilstaan bij alledaagse dingen. Hij tracht een gevoel als vervreemding te overbruggen aan de hand van gedeelde beelden: een gemeenschappelijke werkelijkheid waarbij het object zelf de drempel verlaagt. Na zijn studies aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK) maakte Weidenbaum naam met zijn deelname aan tentoonstellingen in o.a. België, Nederland, Nieuw-Zeeland en China.

Zie ook http://teamworkprojects.blogspot.com/

Capture D’Écran 2019 04 04 À 09 35 24