Stap 1: Tien dichters uit de hele wereld lieten zich door Brussel inspireren en schreven nieuwe gedichten.

Stap 2: Belgische kunstenaars zetten die woorden om in kunstwerken.

Het resultaat? Gedichten en kunstwerken verrijken de straten en pleinen in tien Brusselse buurten.

het concept

Passa Porta nam in 2004 het initiatief om in te spelen op de taalrijkdom van Brussel en poëzie een prominente en permanente plaats te geven in de stad, in een variatie op het fenomeen van de stadsdichters in andere steden.
Vers Brussel – Poëzie in de stad
is een project dat poëzie-injecties aan Brusselse wijken geeft. Het project krijgt gestalte door een parcours van 10 poëtische kunstwerken in 10 verschillende wijken.

6 Orla Barry Trees Of Circular Motion © Maurine Toussaint 2

De vijf sleutelwoorden van Vers Brussel zijn poëzie, beeldende kunst, Brussel, wijk en participatie.

Twaalf dichters uit evenveel taalgebieden, van Lissabon tot Moskou en van Stockholm tot Kinshasa, brachten om beurten een bonte en veelstemmige ode aan de poëzie van de grootstad.

Een week lang dompelden de dichters zich onder in het dagelijkse leven van een stukje Brussel, in het gezelschap van een Belgisch beeldend kunstenaar. Ze bezochten de pleinen, parken en straten, de huizen en cafés, en luisterden naar de bewoners en hun verhalen. Op basis van hun indrukken schreven de dichters nieuwe poëzie, in een taal die de moedertaal is van heel wat Brusselaars.

Vers Brussel Maurine Toussaint 5 copie

De afgelopen jaren zorgden twaalf beeldend kunstenaars voor tijdelijke interventies in de Brusselse openbare ruimte, waarbij ze hun interpretatie toevoegden aan het werk van de dichters. Geregeld namen ook buurtbewoners deel aan workshops rond woord en beeld.

Tien kunstenaars creëerden ook een permanent kunstwerk, een symbiose van de visie van dichter en kunstenaar op de wijk die ze samen bezochten. Ondertussen werden tien werken ingehuldigd, wat resulteerde in een poëtisch parcours van tien kunstwerken in de stad. Een andere manier om 'de stad te lezen'.

onderweg !

Met verschillende tools kun je je weg vinden naar de werken van Vers Brussel.
Maak gebruik van de door ons voorgestelde tour op Route You, of teken je eigen route met hulpmiddelen zoals Bike Brussels.

Image1

Jullie kunnen ook onze gratis brochure krijgen! In deze folder lees je meer over de kunstwerken, de dichters en de kunstenaars. Je vindt er ook fragmenten uit de gedichten en praktische informatie waarmee je zelf op onderzoek uit kunt gaan. Vergeet niet je potlood mee te nemen, want af en toe zul je ook zelf iets moeten schrijven of tekenen. Kleine opdrachten doen een beroep op je eigen verbeelding en creativiteit, om ook de dichter in jezelf wakker te maken.

De brochure is verkrijgbaar in Passa Porta en bij verschillende van onze partners. Het bestaat ook in PDF, klik maar op de link in de voettekst!

Brussel is gebaat bij de poëzie. Niet: meer gedichten.
Maar: meer poëzie.
Poëtisch effect. Verwondering. (…)
Nee, het gaat niet om poëzie in Brussel te brengen.
Het gaat erom Brussel in de poëzie te brengen.

David Van Reybrouck

5 Dora García Tu Es La Langue Plurielle © Maurine Toussaint 1

Nergens werden zomaar wat verzen op muren geschilderd. Poëzie wordt opgevat als een praktijk in de ruimste zin van het woord. Door creatie en participatie aan elkaar te koppelen, zorgde literatuurhuis Passa Porta met Vers Brussel voor een goede context waarbinnen meerduidig en veeltalig werk kon ontstaan, rijk aan indrukken, onvoorspelbaar en nooit voltooid.


Vers Brussel - Poëzie in de stad wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Nationale Loterij samen met het Vlaams Fonds voor de Letteren. Heel wat Brusselse organisaties verwelkomden een dichter en beeldend kunstenaar in hun wijk, om er samen met de bewoners aan de slag te gaan.

4 Peter Weidenbaum Passing By  © Maurine Toussaint 5

Afbeeldingen © Maurine Toussaint
Illustraties © PikNik Graphic